Nederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats

Wat doet de Nederlandse Kastelenstichting (NKS)?

Wij verzamelen, produceren en analyseren kennis over kastelen, buitenplaatsen en hun historische omgeving.

Waarom?

Kastelen en buitenplaatsen zijn getuigenissen van ons Nederlandse verleden. Deze monumentale gebouwen met hun historische tuinen, parken en landerijen zijn ons erfgoed. Ze herbergen verhalen en tradities die we willen koesteren en doorgeven. Door onderzoek te doen naar dit erfgoed, houden we deze verhalen levend.
Door onze kennis te delen met een zo breed mogelijk publiek, creeert de NKS draagvlak voor behoud van dit prachtige erfgoed.

Hoe?

1. Onderzoek naar kastelen en buitenplaatsen
Bestaande verhalen vertellen we opnieuw, vullen we aan met nieuw bouw- en cultuurhistorisch onderzoek of plaatsen we in een andere context. Ze zijn te lezen in de boeken die we uitgeven en in onze kennisbank.
Ook begeleiden we onderzoekers en studenten bij hun onderzoek. De onderzoeksrapporten zijn vrij te downloaden via onze website.
In actuele kwesties nemen we een standpunt in vanuit een adviserende rol.

2. Vergaarde kennis delen met breed publiek
Iedereen is welkom op ons jaarlijkse landelijke publieksevenement op Tweede Pinksterdag: Dag van het Kasteel.
Ook treden wij naar buiten door lezingen en symposia te organiseren. Nieuwe inzichten en ontwikkelingen delen wij met het publiek.
Speciaal voor onze donateurs organiseren wij excursies naar kastelen en buitenplaatsen en geven wij een digitale nieuwsbrief uit om hen op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen. 

3. Vraagbaak 

Iedereen kan met een vraag over kastelen of buitenplaatsen bij ons kenniscentrum terecht. Maak een afspraak om ons archief en bibliotheek te bezoeken. Bel naar 033 51 00 577 of info@kastelen.nl.

Onafhankelijke ANBI-stichting
De NKS is in 1945 opgericht en is een kleine onafhankelijke non-profit stichting met een ANBI-status. Wij worden gefinancierd door donateurs, schenkingen, erfstellingen en legaten. Daarnaast krijgen wij inkomsten uit subsidies en opdrachten.

Steun ons werk en word donateur.

Tijdlijn

NKS | Klooster OLV Ter Eem | Daam Fockemalaan 22, 3818 KG Amersfoort | T 033 51 00 577 | E | KvK nr.: 41149488