Nederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats

Word donateur - NKS onderzoek steunen

Als donateur steunt u ons

 • bij het produceren, verzamelen en analyseren van kennis over kastelen, buitenplaatsen en hun historische omgeving in verleden, heden en toekomst.
 • bij het doorgeven van die kennis en de verhalen aan een zo breed mogelijk publiek in samenwerking met erfgoedpartners. 
 • het maatschappelijk draagvlak voor kastelen en buitenplaatsen te versterken.

Als donateur ontvangt u 

 • bij aanmelding een boek uit onze kastelenreeks.  
 • 7 x per jaar de digitale nieuwsbrief over actuele zaken.   
 • 3x per jaar het tijdschrift `Het Buiten`, een nieuw tijdschrift dat Kasteel & Buitenplaats vervangt.
 • 20% korting op publicaties van NKS. 
 • een uitnodiging voor lezingen van NKS. 
 • een uitnodiging voor bijzondere excursies naar kastelen. Introducés van donateurs zijn welkom.  

Hoe steunt u ons?

 1. Door voor een bedrag van minimaal € 35,- per jaar donateur te worden (studenten € 25,-).  
 2. Door ons onderzoek te steunen.

NKS onderzoek steunen
De NKS zal zich blijven inzetten voor kennis en onderzoek (laten) verrichten. Uw financiële steun is zeer welkom bij het realiseren van dit onderzoek. Neemt u contact met ons op via info@kastelen.nl of 033-5100 577. We vertellen u graag meer over de mogelijkheden.

Op dit moment doen per jaar ca. 5 studenten onderzoek bij de NKS. De NKS biedt hen een unieke combinatie van intensieve persoonlijke begeleiding, toegang tot onze dataverzamelingen en contacten, publiceren van het onderzoek en in en artikel in ons blad en presentatie voor een groot publiek op een studiemiddag. De NKS vindt het belangrijk dat een nieuwe generatie onderzoekers de gelegenheid krijgt om kennis te maken met het interessante en brede veld van kastelen en buitenplaatsen. Niet alleen wordt daarmee hun en de kennis van de NKS vergroot maar worden ook de onderzoeksmethoden en -technieken doorgegeven en verder ontwikkeld. Daarnaast is het van groot belang dat de kennis over en de vaardigheden rond het onderzoek naar kastelen en buitenplaatsen in stand wordt gehouden. De NKS ziet zich als kenniscentrum nadrukkelijk een rol hebben bij de opleiding van nieuwe onderzoekers. We zijn altijd opzoek naar studenten. Neem gerust contact op.

Fiscale aftrekbaarheid
Als u een fiscaal aftrekbare periodieke schenking doet van minimaal € 70 euro voor 5 jaar dan ontvangt u ook het boek `Ambitie in Steen`.

Dit kunt u doen via een `overeenkomst periodieke schenking` (Nu mogelijk zonder tussenkomst van een notaris)

Hoe kunt u dit regelen?
- Download hier de model-schenkingsovereenkomst van de website.
- Vul zelf het deel van de overeenkomst dat op u betrekking heeft in tweevoud in. Vergeet niet uw handtekening te zetten.
- Stuur de overeenkomst naar NKS Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats, Klooster OLV ter Eem, Daam Fockemalaan 22, 3818 KG  Amersfoort. Wij vullen de rest in en sturen u een exemplaar terug.
- Via internetbankieren regelt u de betaling voor het afgesproken bedrag en de afgesproken periode met uw bank. Graag ovv 5-jaarlijkse gift donateur.
- Geef zelf op uw belastingaangifte aan dat u deze periodieke schenking aan de NKS doet.
- Bewaar de overeenkomst, want de fiscus kan er bij een controle naar vragen. 

Uiteraard kunt u ook contact opnemen met een van onze medewerkers via info@kastelen.nl of 033-5100 577. Wij zijn u graag behulpzaam.

Ook kunt u erfstellingen en legaten nalaten ten name van de Nederlandse Kastelenstichting, te Amersfoort, IBAN NL24ABNA0470759267, K.v.K. Den Haag 41149488.

Voor bedrijven zijn er andere mogelijkheden, informeert naar de mogelijkheden. 

ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) 

NKS is een onafhankelijke, non-profit organisatie en heeft de ANBI-status. Nalatenschappen zijn vrijgesteld van erfbelasting en giften gedaan door een donateur zijn, afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan, aftrekbaar.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie of wilt u donateur worden, vul dan het onderstaande formulier in:

Naam *
Adres
Postc.
Plaats
Email *
Telefoon

 
Bericht
NKS | Klooster OLV Ter Eem | Daam Fockemalaan 22, 3818 KG Amersfoort | T 033 51 00 577 | E | KvK nr.: 41149488