Nederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats

Publicatielijst Fred Vogelzang

Als (mede-) auteur

F. Vogelzang, `Hofmakerij op de hofstede, Blozende boerinnetjes en hupse dienstmeisjes streelden het oog van Cats en Beets`, Monumentaal nr. 1, 2021, p. 16-23. Lees hier het artikel.

F. Vogelzang, `De Huydekopers en de Vecht, Water verbindt buitenplaatsen in Dag van het Kasteel 2021`, Monumentaal nr. 6, 2020, p. 62-67. Lees hier het artikel.

F. Vogelzang, `Buitenplaatsen voor de hele familie. Sandwijck, Sluishoef, `t Klooster en Arenberg`, Monumentaal nr. 5, 2020, p. 38-43. Lees hier het artikel.

F. Vogelzang, `Et in Arcadia ego? Kastelen en buitenplaatsen in tijden van pest`, Het Buiten nr 5, jrg 2, 2020, p. 20-26

F. Vogelzang, `Grijs verleden. Nederlandse kastelen en buitenplaatsen in oorlogstijd`, Monumentaal nr. 3, 2020, p. 32-36. Lees hier het artikel.

E. Storm-Smeets en F. Vogelzang, `Oorlog in Arcadië`, Het Buiten nr. 4, jr. 2, 2020, p. 3-5

F. Vogelzang, `Gijzelaars in Brabant. Beekvliet en de Grote Ruwenberg`, Het Buiten nr. 4, jr. 2, 2020, p. 18-20

F. Vogelzang, `Een Fliegerhorst in Drenthe. Het huis Overcinge`, Het Buiten nr. 4, jrg. 2, 2020, p. 30-33

F. Vogelzang, `Opzij voor de Atlantikwall. Buitenplaatsen in het kustgebied tijdens WO II`, Monumentaal nr 1, 2020, p. 44-49. Lees hier het artikel.

F. Vogelzang, `De vrouwe in de toren? Ruimte voor vrouwen in de middeleeuwen`, Het Buiten nr. 2, jr. 1, 2019, p. 8-15

f. Vogelzang, `Fantasie wordt werkelijkheid. Beleef een kasteel, evenementen op historische locaties`, Monumentaal nr. 4, 2019, p. 16-19.

F. Vogelzang, `Brave New World?`, in: M. Beukers e.a. red., `Van nieuwe steen en blinkend hout`. Utrecht in 1919, traditie en vernieuwing. Jaarboek Oud-Utrecht 2019, Utrecht 2019, p. 17-35
 
F. Vogelzang, `Kasteel aan zee. Het Zeeuwse paleis van Gruuthuse`, Het Buiten nr. 2, jrg 1 (2019), p. 44-49

F. Vogelzang, ‘Een bijbels paradijsje. Nederlandse dominees en hun buitenplaatsen’, Kasteel en Buitenplaats nr. 62, winter 2018, p. 3-7

F. Vogelzang, ‘Waarom verhalen verborgen blijven. De invloed van bronnen en maatschappelijke ontwikkelingen op onze kennis van kastelen en buitenplaatsen’, Kasteel en Buitenplaats nr. 61, zomer 2018, p. 22-26

F. Vogelzang, ‘Van Rome naar Zeeland: het verhaal van Zuylen. Een historiografie van een Utrechts kasteel. Dl 3.’, Slot Zuylen Nieuwsbrief nr. 2, jrg 20, (2018), p. 6-7

F. Vogelzang, ‘Van Rome naar Zeeland: het verhaal van Zuylen. Een historiografie van een Utrechts kasteel. Dl 2.’, Slot Zuylen Nieuwsbrief nr. 1, jrg 20, (2018), p. 8-9

F. Vogelzang, ‘Adel op de pastorie. Aristocratische huwelijken van predikanten in de negentiende eeuw’, in: Virtus. Jaarboek voor Adelsgeschiedenis nr. 24 (2017), p. 129-150. Lees hier het artikel.

F. Vogelzang, ‘Van Rome naar Zeeland: het verhaal van Zuylen. Een historiografie van een Utrechts kasteel. Dl 1.’, Slot Zuylen Nieuwsbrief nr. 2, jrg 19, (2017), p. 13-15

F. Vogelzang, `Adel en ridderhofsteden in Utrecht. De veranderende betekenis van een adellijk symbool`, in: C. Gietman e.a. red., Huis en habitus. Over kastelen, buitenplaatsen en notabele levensvormen (Hilversum 2017), p. 372-383

F. Vogelzang, ‘Rumfordse soep als politiek lijmmiddel? Een voedselbank in IJsselstein rond 1800’, in: Jaarboek Oud Utrecht 2017, p. 112-125

E. Demesmaeker, F. Vogelzang en B. Olde Meierink, Kernhem. Een adellijk slot aan de rand van de Veluwe (Wijk bij Duurstede 2017)

Fred Vogelzang, ‘De vele levens van de Utrechtse ridderschap’, Kasteel en Buitenplaats mei 2017 (19), nr. 57, p. 29-32

Fred Vogelzang, `Provincie Limburg beetje `buitenland in eigen land`, Monumentaal nr 5, 2017, p. 51-52. Lees hier het artikel.

F. Vogelzang e.a., Petersburg, Roem der Hoven. De verdwenen lusthof van Peter de Grotes agent Christoffel Brants (Wijk bij Duurstede 2017)

Fred Vogelzang, `Ruine Heerlickheit Montfort als attractie`, Monumentaal nr. 5, 2017, p. 54-59 Lees hier het artikel.

Fred Vogelzang, `Verdwenen Petersburg kent bewogen verleden`, Monumentaal nr 5, 2017, p. 70-71

Fred Vogelzang, Nieuwe functies voor kastelen en buitenplaatsen. Een eeuw herbestemming (Wijk bij Duurstede 2016)

Fred Vogelzang, `Amerongen, Leersum en hun gedeelde burgemeesters`, Hoetwas. Kwartaalblad van de Historische Vereniging Leersum, de Heemkundige Stichting Amerongen en het Tabaksteeltmuseum jrg 21 (2016), nr. 2, p. 4-9

Fred Vogelzang, `De gek en de vrek op Hackfort. Sommige vroegere bewoners maakten het wel erg bont`, Monumentaal. Nationaal magazine over wonen, werken en ontspannen in klassieke ambiance, nr. 3, jun 2016, p. 40-43

Fred Vogelzang, `Lieux de pouvoir. Symbolen van bestuurlijke en militaire macht rond 1500`, Kasteel en Buitenplaats april 2016, nr. 53, jrg 18, p. 18-24

Fred Vogelzang, `Friese state voor arme vrouwen. Droom van stichter Henricus Popma ijlt nog steeds na`, Monumentaal. Nationaal magazine over wonen, werken en ontspannen in klassieke ambiance, nr. 4, sep 2016, p. 70-74. Lees hier het artikel.

Fred Vogelzang, `Strijd op het secreet. Facties in IJsselstein in het midden van de 18e eeuw`, Oud Utrecht, feb 2016, jrg 89, p. 10-13

Fred Vogelzang en Bouke van Gorp, `Gemankeerde monumenten. De betekenis van kasteelruïnes in Nederland`, Vrijetijdsstudies 2016, nr. 1, jg 34, p. 21-34

Fred Vogelzang, `Woontoren als vestzakkasteel. Voor verdediging, bewoning, statussymbool en landmark`, Monumentaal. Nationaal magazine over wonen, werken en ontspannen in klassieke ambiance, nr 1 feb 2016, p. 28-33. Lees hier het artikel.

Fred Vogelzang, `Elites and country house culture in nineteenth century Limburg`, in: Virtus. Jaarboek voor adelsgeschiedenis. 2015, p. 147-170

Fred Vogelzang, `70 jaar NKS`, Kasteel en Buitenplaats jrg 17 (2015), nr. 51, p. 3-7

Fred Vogelzang, "Een Paradijs, schier soeter en veel meer, als oyt de Werelt zagh`. Buitens in Utrecht (1609-1672)`, in: Y. Kuiper en B. Olde Meierink (red.), Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw. De rijkdom van het buitenleven in de Republiek (Hilversum 2015), p. 154-177

F. Vogelzang, `De vele levens van Vaalsbroek`, in Monumentaal. Nationaal magazine over wonen, werken en ontspannen in klassieke ambiance,  september 2015, nr. 5, p. 38-43. Lees hier het artikel.

F. Vogelzang, "`Sorchvuldich van eere ende reputatie". Adellijke militairen in Staatse dienst in de zeventiende en achttiende eeuw`, in: Jaarboek Oud-Utrecht 2015, p. 133-158. Lees hier het artikel.

F. Vogelzang, `Van kostschool tot kunstgalerie’, Monumentaal, juni 2015, nr. 4, p. 10-16. Lees hier het artikel.

F. Vogelzang, ‘Centrum van de gemeenschap. Steeds minder kastelen en buitenplaatsen doen dienst als gemeentehuis’, Monumentaal. Nationaal magazine over wonen, werken en ontspannen in klassieke ambiance,  juni 2015, nr. 3, p. 76-80

F. Vogelzang, ‘Stedelijke aanvaringen. Economische treiterijen tussen Utrecht en IJsselstein’, Oud-Utrecht. Tijdschrift voor geschiedenis van stad en provincie Utrecht, 88 (2015), juni, nr. 3, p. 76-79

F. Vogelzang, ‘Het nuttige en het aangename. Buitenplaatsen als investering’, Kasteel & Buitenplaats 17 (2015), nr. 48, p. 3-8

F. Vogelzang, ‘Blauw bloed in het lokale bestuur. Adellijke burgemeesters in de provincie Utrecht in de negentiende eeuw’, in: Virtus. Jaarboek voor adelsgeschiedenis 21 (2014), p. 111-128

F. Vogelzang, ‘Berbice bant doem. Buitenplaats bood niet iedere bewoner voorspoedig verblijf’, Monumentaal. Nationaal magazine over wonen, werken en ontspannen in klassieke ambiance, december 2014, nr. 6, p. 27-33

F. Vogelzang, ‘Buitenplaatsen als exportproduct? Een relatie tussen Italië, de Zuidelijke Nederlanden en de Republiek’, Kasteel & Buitenplaats 16, (2014), nr. 47, p. 3-8

F. Vogelzang, ‘De buitenplaats Rijnwijk als uitdrukking van sociale mobiliteit’, Tijdschrift Oud Utrecht 87 (2014), oktober, nr. 5, p. 152-157.

F. Vogelzang, ‘Een klooster als buitenhuis. Oostbroek bij De Bilt: bijna duizend jaar geschiedenis’, Monumentaal. Nationaal magazine over wonen, werken en ontspannen in klassieke ambiance, augustus 2014, nr. 5, p. 65-71

F. Vogelzang, ‘Buitenplaats Vaeshartelt bij Maastricht. De droom van Petrus Regout’, Monumentaal. Nationaal magazine over wonen, werken en ontspannen in klassieke ambiance, april 2014, nr. 2, p. 14-20

F, Vogelzang, ‘Isolement in het hart van Nederland. Infrastructuur in het zuidwesten van Utrecht’, Heemtijdinghen 2014, jg. 50, nr. 2, p. 21-42. Lees hier het artikel.

F. Vogelzang & G. van Os, ‘Broekhuizen: hoogtepunt van het Stichtse neoclassicisme (1-4)’, Hoetwas. Historische Vereniging Leersum, jg 19, nr. 1, 2, 3, 4, 2014

F. Vogelzang, ‘Door het veen. Infrastructuur in noordwest Utrecht 1800-1930’, in: Jaarboek Niftarlake 2013, p. 74-97

F. Vogelzang, ‘Het kasteel van Ooit’, Kasteelkatern 15 (2013), nr. 42, p. 13-15

F. Vogelzang, ‘Veranderend gebruik’, in: Jorien Jas e.a., red., Kastelen in Gelderland, Utrecht 2013, p. 91-102

F. Vogelzang, ‘Buren’, in: idem, p. 188-189

F. Vogelzang, ‘Zoelen’, in: idem, p. 193-196

F. Vogelzang, ‘Crayestein’, in: idem, p. 244-246

F. Vogelzang, ‘Reigersvoort’, in: idem, p. 248-249

F. Vogelzang, ‘Brugdijk’, in: idem, p. 278-279

F. Vogelzang, ‘Schoonderbeek’, in: idem, p. 411-412

F. Vogelzang en G. van Os, ‘De buitenplaats Broekhuizen: hoogtepunt van het Stichtse neoclassicisme. De rol van architect en opdrachtgever’, Mededelingen Stichting Utrechtse Kastelen 2013, nr. 1, p. 2-42

F. Vogelzang, ‘Archeologische kasteelplaatsen in Zuid-Holland’, Kasteelkatern 15 (2013), nr. 40, p. 3-7

F. Vogelzang, ‘Een familie van buitenplaatsen in Zeist’, Kasteelkatern 15 (2013), nr. 40, p. 8-11

F. Vogelzang, ‘Stadhouderlijke burchten’, Kasteelkatern 15 (2013), nr. 41, p. 3-6

F. Vogelzang, ‘Vaeshartelt en de Oranjes,’ Kasteelkatern 15 (2013), nr. 41, p. 12-14

F. Vogelzang en R. Raven, sam. Van wildernis tot oase. Landschapsgeschiedenis van landgoed Oostbroek bij De Bilt, Utrecht 2013

F. Vogelzang, ‘De invloed van het onzichtbare’. Verdwenen buitenplaatsen in Utrecht’, Tijdschrift Oud Utrecht 85 (2012), nr. 1, p. 18-22

F. Vogelzang, ‘Upstairs, downstairs. De ambivalente relatie tussen buitenplaatsbewoners en hun personeel’, Tussen Vecht en Eem. Tijdschrift voor regionale geschiedenis 30 (2012), nr. 3, sept. 2012, p. 212-221

F. Vogelzang, ‘Groninger borgen en buitenplaatsen’, Golden Raand. Het Groninger Landschap 28 (2012), nr. 4, winter 2012, p. 8-9

F. Vogelzang, `Een bijzonder gevoel voor buitenplaatsen`, Mijn Landschap, herfst 2012, p. 4-8 

F. Vogelzang en J. Vroemen, `2012. Jaar van de Historische buitenplaats`, GM2 12 (2012), nr 45, p. 4-6 

F. Vogelzang, `Een aangenaam oord. De buitenplaats Oostbroek`, GM2 12 (2012), nr. 45, p. 26-29 

F. Vogelzang, ‘Kaalslag in kastelenland’, Kasteelkatern 14 (2012), nr. 38, p. 15-17

F. Vogelzang, ‘Buitenplaatsen in Nederland’, Kasteelkatern 14 (2012), nr. 36, p. 3-5 

F. Vogelzang, ‘Na de oorlog. Wederopbouw voor kastelen en buitenplaatsen?’, Kasteelkatern 14 (2012), nr. 36, p. 10-13

Fred Vogelzang, `Revolutie in Utrecht. Steden en platteland 1795-1798`, in: Wisseling van de wacht? Stichtse bestuurders in een roerige eeuw’, in: Jaarboek Oud-Utrecht 2011, p.175-188

Fred Vogelzang, `Een nieuw koninkrijk, een nieuwe bestuurselite? De ontwikkelingen rond 1813`, in Wisseling van de wacht? Stichtse bestuurders in een roerige eeuw. Jaarboek Oud-Utrecht 2011, p. 223-236. Lees hier het artikel.

Fred Vogelzang, `Venieuwing of continuïteit? Provinciale Staten van Utrecht rond 1848`, Wisseling van de wacht? Stichtse bestuurders in een roerige eeuw’, in: Jaarboek Oud-Utrecht 2011, p. 255-270 

Paul Vesters en Fred Vogelzang, Kasteel Loenersloot. Eiland in de tijd, De Bilt 2011 

Fred Vogelzang, `Staverden: landgoed op de Veluwe`, Kasteelkatern 13 (2011), nr. 34, p. 7-9 

Fred Vogelzang, `Bommen en granaten. De Nederlandse kastelen en historische buitenplaatsen tijdens de Tweede Wereldoorlog`, Kasteelkatern 13 (2011), nr. 34, p. 11-15 

Fred Vogelzang en Leo Wevers, m.m.v. Ben Olde Meierink, Zoelen. Symbool van macht en weelde. Utrecht 2011 

F. Vogelzang, ‘Kasteelruïnes in Nederland. Tussen romantiek en zakelijkheid’, Kasteelkatern 13 (2011), nr. 33, p. 3-6

R. van Immerseel, L. van Boetzelaer, O. van Boetzelaer, I. Slootweg en Fred Vogelzang, Eyckenstein. Op de grens van zand en veen, Utrecht 2010

Fred Vogelzang, `De kosten van een kasteel`, Kasteelkatern 12 (2010), nr. 30, p. 14-17

Henk Deys en Fred Vogelzang, Rhenen.Geschiedenis en architectuur, Utrecht 2010.

F. Vogelzang, ‘Personeel!’, Kasteelkatern 12 (2010), nr. 29, p. 6-10

F. Vogelzang, Van boevenoord tot belastingparadijs. Het leven in IJsselstein in de achttiende eeuw, IJsselstein 2010

F. Vogelzang, ‘Een woonplaats voor fatsoendelijke luyden’. De soevereine baronie IJsselstein 1720-1820. Proefschrift Utrecht 2010. Lees hier het proefschrift.

F. Vogelzang, ‘Van Staten naar Representanten naar Provinciale Staten. De omwentelingen in het gewestelijk bestuur van Utrecht tussen 1795 en 1816’, in: Jaarboek Oud Utrecht 2009, p. 110-156.

F. Vogelzang, ‘Behangschilderijen in Drakesteyn’, Kasteelkatern 11 (2009), nr. 27, p. 12-13

F. Vogelzang, ‘Lokale geschiedenissen’, GM2 9 (2009), nr. 33, p. 10-11

F. Vogelzang, ‘Tuinen en parken. De biotoop van kastelen en buitenplaatsen’, Kasteelkatern 11 (2009), nr. 26, p. 14-17

F. Vogelzang, ‘De keuken in het kasteel’, Kasteelkatern 11 (2009), nr. 25, p. 14-15

F. Vogelzang, ‘Allemaal familie’. Onderzoek naar de bestuurlijke elite in Utrecht in de achttiende en negentiende eeuw, GM2 2009 (jg. 9), nr. 34, p. 4-6.

F. Vogelzang, Woonplaats voor fatsoendelijke luijden. Baronnie van Ysselstein tussen 1670 en 1820. Catalogus Stadsmuseum IJsselstein, IJsselstein 2009

F. Vogelzang, ‘Fantaseren over het verleden’, GM2 8 (2008), nr 31, p. 8-11

F. Vogelzang, ‘Een enclave van rust, 1780-1788’, in: L. Bultje-Van Dillen e.a. red., Geschiedenis van Rhenen, Utrecht 2008, p. 268-277

F. Vogelzang, ‘Rhenen in de Bataafse tijd, 1794-1806’, in: L. Bultje-Van Dillen e.a. red., Geschiedenis van Rhenen, Utrecht 2008, p. 278-285

F. Vogelzang, `Herstelplannen na de verwoestingen van mei 1940 : onderzoeker Cramer schetst somber beeld`, in: L. Bultje e.a, red., Geschiedenis van Rhenen, Utrecht 2008, p. 430-439

F. Vogelzang, ‘Dodenakkers’, GM2 2007, nr. 2, p. 18-21

F. Vogelzang, ‘Weyerman in IJsselstein, op zoek naar ‘De Vergulde Wagen’, Mededelingen van de stichting Jacob Campo Weyerman, 30 (2007), nr 2, p. 140-145

F. Vogelzang, `Enkele gedachten over vestigingsfactoren van kastelen langs de Vecht`, Tijdschrift Historische Kring Breukelen 22 (2007), nr. 2, p. 73-77.

F. Vogelzang, ‘Nostalgie’, GM2 7 (2007) nr 28, p. 20-23

F. Vogelzang, ‘Erfgoed en wetenschap’, GM2 2007, nr. 2, p. 24-27 

F. Vogelzang, ‘Waarnemen en immaterieel erfgoed’, GM2 2007, nr. 1, p. 10-12

F. Vogelzang, `Sigurd von Ilsemann (1884-1952). Adjudant van de keizer`, in: H.L.Ph. Leeuwenberg en F. Vogelzang, De Utrechtse Heuvelrug - Zuid. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende mensen uit de gemeenten Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug en Veenendaal, Utrecht 2006, p. 67-73.

F. Vogelzang, ‘De middenstand’, GM2 2006, nr. 4, p. 12-14

F. Vogelzang, ‘Wulphert van Ginkel (1755-1832), schoolmeester en patriots bestuurder’, in: H.L.Ph. Leeuwenberg en F. Vogelzang, De Utrechtse Heuvelrug - Zuid. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende mensen uit de gemeenten Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug en Veenendaal, Utrecht 2006, p. 49-55

E.J.M. Maes en F. Vogelzang, Soestbergen, Utrechts aardse paradijstuin. De eerste algemene begraafplaats in Utrecht, Utrecht 2006

F. Vogelzang, ‘De lange duur: landschap en geschiedenis’, GM2 2006, nr. 2, p. 16-20

F. Vogelzang, `Loenersloot onder de loep. Gesprek met gedreven bouwhistorici in opleiding`, GM2 2005, nr. 2, p. 26-29.

M. Breij, B. Hogenkamp, J. de Kruif, A. Pietersma en F. Vogelzang, Na gedane arbeid. Gids voor de geschiedenis van de cultuurbeoefening en vrijetijdsbesteding in de provincie Utrecht, Utrecht 2005

F. Vogelzang, ’15 x Boerderij van het Jaar’, GM2 2005, nr. 4, p. 16-19

F. Vogelzang, ‘Erfgoed, identiteit en integratie’, GM2 2005, nr. 4, p. 20-23

F. Vogelzang, ‘Emotie en geschiedenis’, GM2 2005, nr. 2, p. 4-8

F. Vogelzang, ‘Het jaarboek Oud Utrecht 80 jaar’, in Jaarboek Oud Utrecht 2005, p. 183-204. Lees hier het artikel.

Michiel Zeilmaker en Fred Vogelzang, Buitenplaatsen in Utrecht, Utrecht 2004.

F. Vogelzang, ‘Landschapsontwikkelingsplannen. Het landschap als geschiedenisboek’, GM2 2004, nr. 4, p. 4-6

F. Vogelzang, ‘Als de molenaar nept en de bakker schept...’, GM2 2004, nr. 2, p. 18-21

F. Vogelzang, ‘Een aarzelende machtsstrijd: IJsselstein tijdens de eerste patriotse opstand 1785-1788’, in Jaarboek Oud-Utrecht 2004, p. 63-118

F. Vogelzang, ‘Erfgoed op televisie, ontdek je plekje in Utrecht’, GM2 2004, nr. 1, p. 30-31

F. Vogelzang, `Betsy Both Hendriksen (1809-1880). Rentenierster`, in: H.L.Ph. Leeuwenberg, F. Vogelzang en J.J.W. Vroemen, red., De Utrechtse Heuvelrug - Noord. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende mensen uit de gemeenten De Bilt, Zeist en Driebergen-Rijsenburg, Utrecht 2004, p. 41-46.

F. Vogelzang, `Jan Jacob de Geer (1714-1781), heer van Rijnhuizen, De Geer, Wijnestein, `t Gein`, in: H.L.Ph. Leeuwenberg en F. Vogelzang, red., Tussen de Lek en de Hollandsche IJssel. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende mensen uit Oudewater, Montfoort, Linschoten, IJsselstein, Nieuwegein en Lopik, Utrecht 2003, p. 55-59.

F. Vogelzang, ‘Cornelis de Jong van Rodenburgh (1762-1838), marineofficier en grondbezitter’, in: H.L.Ph. Leeuwenberg en F. Vogelzang, red., Tussen de Lek en de Hollandsche IJssel. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende mensen uit Oudewater, Montfoort, Linschoten, IJsselstein, Nieuwegein en Lopik, Utrecht 2003, p. 88-93

F. Vogelzang, De Staten in Stukken. Gids voor historisch onderzoek naar het Provinciaal Bestuur van Utrecht na 1813, Utrecht 2003. Lees hier het artikel.

F. Vogelzang, ‘Cultuur op de kaart’, GM2 2003, nr. 1, p. 16-18

F. Vogelzang, `Adriaan de Wael van Vronesteyn (1520-1568). Edelman`, in: H.L.Ph. Leeuwenberg en F. Vogelzang, red., Tussen de Lek en de Hollandsche IJssel. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende mensen uit Oudewater, Montfoort, Linschoten, IJsselstein, Nieuwegein en Lopik, Utrecht 2003, p. 204-208.

F. Vogelzang, ‘Johannes Jacobus Abbink Spaink (1897-1964). Burgemeester’, in: H.L.Ph. Leeuwenberg en F. Vogelzang, red., Tussen de Lek en de Hollandsche Ijssel. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende mensen uit Oudewater, Montfoort, Linschoten, IJsselstein, Nieuwegein en Lopik, Utrecht 2003, p. 9-14

F. Vogelzang, ‘Pieter van der Meulen (1729-na 1804). Schout en substituutdrost’, in: H.L.Ph. Leeuwenberg en F. Vogelzang, red., Tussen de Lek en de Hollandsche IJssel. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende mensen uit Oudewater, Montfoort, Linschoten, IJsselstein, Nieuwegein en Lopik, Utrecht 2003, p. 118-124

F. Vogelzang, ‘Jan Hendrik van Lynden van Lunenburg (1765-1854) regent’, M.A. van der Eerden-Vonk, H.L.Ph. Leeuwenberg en F. Vogelzang, red., Het Kromme Rijngebied, Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende mensen uit het Kromme Rijngebied, Utrecht 2002, p. 123-128.

F. Vogelzang, ‘Constantijn Theodoor van Lynden van Sandenburg (1826-1885), minister’, in: M.A. van der Eerden-Vonk, H.L.Ph. Leeuwenberg en F. Vogelzang, red., Het Kromme Rijngebied. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende mensen uit het Kromme Rijngebied, Utrecht 2002, p. 129-134.

F.H. Landzaat en F. Vogelzang, ‘Joost Wentink (1873-1933), steenovenbouwer’, in: M.A. van der Eerden-Vonk, H.L.Ph. Leeuwenberg en F. Vogelzang, red., Het Kromme Rijngebied. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende mensen uit het Kromme Rijngebied, Utrecht 2002, p. 199-203

R.P.M. Rhoen en F. Vogelzang, ‘Zeister Sport in beeld 1-4’, Seijst, bulletin ter bevordering van de kennis van de geschiedenis van Zeist, 31 (2001), nr 1, p. 3-19, nr. 2 p. 35-47 en 50-52, nr. 3 p. 59-71 en nr. 4, p. 87-103

F. Vogelzang, ‘Sport in Zeist’, in: Zeister sportverenigingen en sporters door M. van Grunsven, onder redactie van V.A.M. van der Burg en F. de Vrijer, Zeist 2001, p. 9-14

A. Pietersma en F. Vogelzang, Levens verhalen. Gids voor biografisch onderzoek in de provincie Utrecht, Utrecht 2000. Lees hier het artikel.

Y. Ezendam en F. Vogelzang, ‘Hou het ‘erf’goed’, in: Y. Ezendam, red., Het verleden van de toekomst. Tien visies op de rol van cultureel erfgoed, Utrecht 2000, p. 65-71

J.C.M. Pennings, A. Pietersma en F. Vogelzang, Huizen vol historie. Gids voor huizenonderzoek in de provincie Utrecht, Utrecht 1998

F. Vogelzang, ‘Anna de Waal (1906-1981) eerste vrouwelijke staatssecretaris’, in: W. van den Broeke e.a., red.,Utrechtse biografieën 5, Utrecht 1998, p. 194-199

F. Vogelzang, `Jules graaf van Randwijk (1871-1962) burgemeester van Amersfoort’, in: Y. van den Akker e.a., red., Utrechtse biografieën. Het Eemland 1, Utrecht 1998, p. 165-170.

E.W.A. Elenbaas-Bunschoten, J.C.M. Pennings, A. Pietersma en F. Vogelzang, Van aver tot aver. Gids voor genealogisch onderzoek in de provincie Utrecht, Utrecht 1998

H. Buiter en F. Vogelzang, `Gemeentepolitiek en provinciaal bestuur`, in: C. Dekker, e.a., red., Geschiedenis van de provincie Utrecht. dl 3. Vanaf 1780, Utrecht 1997, p. 363-382.

F. Vogelzang, `Cultuur en sport`, in: C. Dekker e.a., red., Geschiedenis van de provincie Utrecht. dl 3. Vanaf 1780, Utrecht 1997, p. 383-398

A.A. van Baal-de Vries en F. Vogelzang, ‘Abraham Aboab (ca 1596-1664), koopman en grondlegger van de joodse gemeente in Maarssen’, in: A.A. van Baal-de Vries, M.C. Hatzmann-Scheltema, H.L.Ph. Leeuwenberg, J.H. Sagel en F. Vogelzang, red., De Vechtstreek. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende mensen uit de Vechtstreek, Utrecht 1997, p. 11-16

F. Vogelzang, ‘Chiel de Boer (1896-1978) tandarts en cabaretier’, in: A.A. van Baal-de Vries,

M.C. Hatzmann-Scheltema, H.L.Ph. Leeuwenberg, J.H. Sagel en F. Vogelzang, red., De Vechtstreek. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende mensen uit de Vechtstreek, Utrecht 1997, p. 37-41

M.E.M. Kuulkers-Jungmann en F. Vogelzang, ‘Annetje Bols (1695-1764) eigenaresse van een scheepswerf’, in: A.A. van Baal-de Vries, M.C. Hatzmann-Scheltema, H.L.Ph. Leeuwenberg, J.H. Sagel en F. Vogelzang, red., De Vechtstreek. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende mensen uit de Vechtstreek, Utrecht 1997, p. 42-47

F. Vogelzang, ‘Wim Sonneveld (1917-1974), cabaretier’, in: W. van den Broeke, H. Buiter,

A.J. van den Hoven van Genderen, A. Pietersma en F. Vogelzang, red., Utrechtse biografieën 4. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Utrechters, Utrecht 1997, p. 182-187

F. Vogelzang, ‘F.A.C. graaf van Lynden van Sandenburg 1914-1924’, in: P. Blok e.a., red., `Veel tact en de noodige geschiktheid`. Gouverneurs en commissarissen in de provincie Utrecht 1813-1997, Utrecht 1997, p. 131-146.

F. Vogelzang, ‘Clara Wichmann (1885-1922) maatschappijhervormster’, in: J. Aalbers, W. van den Broeke, H. Buiter, A.J. van den Hoven van Genderen, A. Pietersma en F. Vogelzang, red., Utrechtse biografieën 3. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Utrechters, Utrecht 1996, p. 202-207

F. Vogelzang, ‘Boheemse burchten III’, Stichting Utrechtse Kastelen 1995, nr. 49, p. 2-10

F. Vogelzang, ‘Boheemse burchten II’, Stichting Utrechtse Kastelen 1995, nr. 48, p. 11-21

G. Kanselaar en F. Vogelzang, Ontwikkelingen in nieuwe media voor het moderne vreemde-talenonderwijs. Nationaal Actieprogramma Moderne Vreemde Talen, 1995

L. Mulder, J. Beetsma, F. Vogelzang en S. Zeevenhooven, Stappen in de tijd. Geschiedenis voor de basisvorming, 3 dl. Apeldoorn, 1993-1995

F. Vogelzang, ‘Nicolaas Beets (1814-1903) dominee en dichter’, in: J. Aalbers, W. van den Broeke, H. Buiter, A.J. van den Hoven van Genderen, A. Pietersma en F. Vogelzang, red., Utrechtse biografieën 2. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Utrechters, Utrecht 1995, p. 34-40

F. Vogelzang, ‘Tanchelm (? –1115) rondtrekkend prediker’, in: J. Aalbers, W. van den Broeke, H. Buiter, A.J. van den Hoven van Genderen, A. Pietersma en F. Vogelzang, red., Utrechtse biografieën 2. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Utrechters, Utrecht 1995, p. 181-186

Jaap Renaud, Ben Olde Meierink, Fred Vogelzang en Otto Vervaart, `Kastelen in de Stichtse middeleeuwse politiek`, in: B. Olde Meierink e.a. red., Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, Utrecht 1995, p. 11-22

Jaap Renaud, Ben Olde Meierink en Fred Vogelzang, ‘Levendaal’, in Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, Utrecht 1995, p. 274-277.

Ben Olde Meierink en Fred Vogelzang, ‘Maarsbergen’, in B. Olde Meierink e.a. red., Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, Utrecht 1995, p. 300-304.

F. Vogelzang, ‘Boheemse burchten 1’, Stichting Utrechtse Kastelen 1994, nr. 47, p. 10-19

F. Vogelzang, ‘Verdala Palace op Malta’, Stichting Utrechtse Kastelen 1994, nr 46, p. 10-13

F. Vogelzang, K. Bossaers en J. Brugman, 1945, van bezetting naar bevrijding, Utrecht 1994

W. Veen, F. Vogelzang en D. Lockhorst, ‘Vertaalde buitenlandse courseware alternatief voor Nederlandse markt’, Geografie Educatief 2 (1993), p. 19-21

F. Vogelzang, ‘Kastelen in Ierland: romantiek en toerisme’, Stichting Utrechtse Kastelen 1993, nr. 40, p. 9-14

F. Vogelzang, ‘Een succesvolle mislukking. De Ierse Paasopstand van 1916 en haar gevolgen’, Kleio, Tijdschrift van de VGN 34 (1993), nr. 2, p. 6-15

D. Lockhorst en F. Vogelzang, ‘Interactieve courseware voor aardrijkskunde, biologie en natuurkunde’, Katern VO Print, jan 1993, p. 16-17

F. Vogelzang, `Van Heer van Ginckel tot graaf van Athlone. De carrière van een Utrechtse militair 1644-1703`, Maandblad Oud Utrecht 65 (1992), nr. 4, p. 60-65. Lees hier het artikel.

F. Vogelzang, ‘Kastelen in Ierland: de grote burchten’, Stichting Utrechtse Kastelen 1992, nr. 39, p. 8-15

 

Als (mede-) redacteurB. Olde Meierink, mmv G. Immerzeel en H. Harten, Nijenrode. Burcht, buitenplaats, business universiteit, onder redactie van F. Vogelzang, Wijk bij Duurstede 2016

T. Hermans, Woontorens in Nederland. Bouwhistorische gids voor middeleeuwsen woontorens, onder redactie van F. Vogelzang, Wijk bij Duurstede 2015

B. Aarts, W. Landewé, B. Olde Meierink en F. Vogelzang, red., Ambitie in steen. Bijdragen tot de kastelenkunde in Nederland, Wijk bij Duurstede 2012 

E. Stronks, F. Vogelzang, red., Jaarboek Oud-Utrecht 2012-.

Fred Vogelzang en Jos Wassink, eindred., Wisseling van de wacht? Stichtse bestuurders in een roerige eeuw. Jaarboek Oud-Utrecht 2011

S. Wiersma, Vrienden van Kasteel Amerongen al vijfentwintig jaar, Amerongen 2011, onder redactie van K. Moolenburgh, A. Kooper en F. Vogelzang

H. van Engen en V. Robijn, Op zoek naar religieus erfgoed, onder redactie van J. Knoester, 

F. Vogelzang en P. Vijn, Hilversum 2008 

F. Vogelzang, red., De Utrechtse Wijken. Noordoost, Utrecht 2008 

T.H.M. van Schaik, M. van Damme, Waarheid, schoonheid, goedheid: de Utrechtse neogotiek, Alfred Tepe en het St. Bernulphusgilde, onder redactie van F. Vogelzang, Utrecht 2008 

D.H. Kok, R. Kok en F. Vogelzang, red., Archeologische kroniek Provincie Utrecht 2004-2005, Utrecht 2007

M. Heurneman, Waard om te weten. Leemtelijst geschiedschrijving provincie Utrecht, onder redactie van M. Heurneman, E. Maes en F. Vogelzang, Utrecht 2007

F. Vogelzang, red., De Utrechtse Wijken. Oost, Utrecht 2007 

T. de Nijs, Op zoek naar de verdwenen middenstand, onder redactie van J. Knoester, P. Saal en F. Vogelzang, Hilversum 2007 

A. Pietersma, R. Rommes en W. Verstegen, Lusten en lasten. Gids voor fiscaal-historisch onderzoek naar inkomen en vermogen in de provincie Utrecht, onder redactie van 

J.C.M. Pennings, A. Pietersma en F. Vogelzang, Utrecht 2006 

F. Vogelzang, red., De Utrechtse Wijken. Zuid, Utrecht 2006 

H.L.Ph. Leeuwenberg en F. Vogelzang, De Utrechtse Heuvelrug - Zuid. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende mensen uit de gemeenten Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug en Veenendaal, Utrecht 2006 

A. Pietersma, Stadsbelangen, Gids voor historisch onderzoek naar het gemeentebestuur van Utrecht in de 19de en 20ste eeuw, onder redactie van J.C.M. Pennings, A. Pietersma en 

F. Vogelzang, Utrecht 2005 

D. Verhoeven, Scholen stichten. Gids voor historisch onderzoek naar het onderwijs in de provincie Utrecht, onder redactie van J.C.M. Pennings, A. Pietersma en F. Vogelzang, Utrech 2005 

M. Zeilmaker, Op zoek naar het historische interieur, onder redactie van J. Knoester, P. Saal en F. Vogelzang, Hilversum 2005 

F. Vogelzang, red., De Utrechtse Wijken. Zuidwest, Utrecht 2004 

D.H. Kok, R. Kok en F. Vogelzang, red., Archeologische kroniek Provincie Utrecht 2002-2003, Utrecht 2004 

H.L.Ph. Leeuwenberg, F. Vogelzang en J.J.W. Vroemen, red., De Utrechtse Heuvelrug - Noord. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende mensen uit de gemeenten De Bilt, Zeist en Driebergen-Rijsenburg, Utrecht 2004 

F. Vogelzang, red., De Utrechtse Wijken. West, Utrecht 2003 

T. Blekkenhorst, H. Renes en R. Rommes, Doorploegen. Gids voor historisch onderzoek naar het boerenbedrijf in de provincie Utrecht, onder redactie van J.C.M. Pennings, A. Pietersma en F. Vogelzang, Utrecht 2003 

F. Vogelzang, red., De Utrechtse Wijken. Noordwest, Utrecht 2003 

D.T. Koen en J. Renes, Wegwijzer. Gids voor historisch onderzoek naar verkeer en vervoer in de provincie Utrecht, onder redactie van J.C.M. Pennings, A. Pietersma en F. Vogelzang, Utrecht 2003 

H.L.Ph. Leeuwenberg en F. Vogelzang, red., Tussen de Lek en de Hollandsche IJssel. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende mensen uit Oudewater, Montfoort, Linschoten, IJsselstein, Nieuwegein en Lopik, Utrecht 2003 

M.A. van der Eerden-Vonk, H.L.Ph. Leeuwenberg en F. Vogelzang, red., Het Kromme Rijngebied. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende mensen uit het Kromme Rijngebied, Utrecht 2002 

P. ’t Hart, G. Pouw en R. Rommes, Gepokt en gemazeld. Gids voor historisch onderzoek naar ziekte en gezondheid in de provincie Utrecht, onder redactie van J.C.M. Pennings, A. Pietersma en F. Vogelzang, Utrecht 2002 

D.H. Kok, R. Kok en F. Vogelzang, red., Archeologische kroniek Provincie Utrecht 2000-2001, Utrecht 2002 

F. Vogelzang, red., De Utrechtse Wijken. Overvecht, Utrecht 2002 

S. Boerdam, L. Dorsman, P.C. Grundmann, H.L.Ph. Leeuwenberg, G. van der Most, H. Strubbe en F. Vogelzang red., Van Angstel tot Kromme Mijdrecht. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende mensen uit Abcoude, Baambrugge en de Ronde Venen, Utrecht 2001 

R. Rommes en M. Schrover, Grensverleggers. Gids voor historisch onderzoek naar migranten in de provincie Utrecht, onder redactie van J.C.M. Pennings, A. Pietersma en F. Vogelzang, Utrecht 2001 

D. Kok, K. van der Graaf en F. Vogelzang, red., Archeologische kroniek Provincie Utrecht 

1998-1999, Utrecht 2000 

H.L.Ph. Leeuwenberg, Kerk in zicht. Gids voor lokaal kerkhistorisch onderzoek in de provincie Utrecht, onder redactie van J.C.M. Pennings, A. Pietersma en F. Vogelzang, Utrecht 2000 

Y.M. van den Akker, W. Bos, J.E.J. Hilhorst, H.L.Ph. Leeuwenberg, W.W. van Kooij, W. Peters, G.J.A. Raven, A.M. Reichgelt, D.C.W. Steenbeek en F. Vogelzang, red., Het Eemland 2. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende mensen uit het Eemland, Utrecht 1999 

Y. van den Akker, W. Bos, J.E.J. Hilhorst, H.L.Ph. Leeuwenberg, W.W. van Kooij, W. Peters, G.J.A. Raven, A.M. Reichgelt, D.C.W. Steenbeek en F. Vogelzang, red., Het Eemland 1, Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende mensen uit het Eemland, Utrecht 1998 

D.H. Kok, J.P. ter Brugge, S.G. van Dockum en F. Vogelzang, red., Archeologische kroniek Provincie Utrecht 1996-1997, Utrecht 1998 

D.H. Kok, S. van Dockum en F. Vogelzang, red., Archeologische kroniek Provincie Utrecht 1994-1995, Utrecht 1998 

W. van den Broeke, H. Buiter, A.J. van den Hoven van Genderen, A. Pietersma en F. Vogelzang, red., Utrechtse biografieën 5. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Utrechters, Utrecht 1998 

P. Blok, M.W. van Boven, E.S.C. Erkelens-Buttinger, G.J. Hooykaas, F.A.A. Huisman, Ph. Maarschalkerweerd en F. Vogelzang, red., `Veel tact en de noodige geschiktheid`. Gouverneurs en commissarissen in de provincie Utrecht 1813-1997, Utrecht 1997 

K. van der Wiel, Op zoek naar huis, straat of buurt. Handleiding voor historisch huizenonderzoek, onder redactie van K. Bossaers, J. Brugman en F. Vogelzang, Haarlem 1997 

D.H. Kok, J.P. ter Brugge, S. van Dockum en F. Vogelzang, red., Archeologische kroniek Provincie Utrecht 1992-1993, Utrecht 1997 

D.H. Kok, S. van Dockum en F. Vogelzang, red., Archeologische kroniek Provincie Utrecht 

1990-1991, Utrecht 1997 

A.A. van Baal-de Vries, M.C. Hatzmann-Scheltema, H.L.Ph. Leeuwenberg, J.H. Sagel en F. Vogelzang, red., De Vechtstreek. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende mensen uit de Vechtstreek, Utrecht 1997 

W. van den Broeke, H. Buiter, A.J. van den Hoven van Genderen, A. Pietersma en F. Vogelzang, red., Utrechtse biografieën 4. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Utrechters, Utrecht 1997 

J. Aalbers, W. van den Broeke, H. Buiter, A.J. van den Hoven van Genderen, A. Pietersma en 

F. Vogelzang, red., Utrechtse biografieën 3. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Utrechters, Utrecht 1996 

D.H. Kok, S. van Dockum en F. Vogelzang, red., Archeologische kroniek Provincie Utrecht 1988-1989, Utrecht 1996 

W.J. van Tent en F. Vogelzang, red., Archeologische kroniek van de provincie Utrecht over de jaren 1970-1979, Utrecht 1996 

K. Bossaers, J. Brugman en F. Vogelzang, red, Sporen van nijverheid. Op zoek naar industrieel erfgoed, Haarlem 1995 

B. Olde Meierink, G. van Baaren, R.G. Bosch van Drakestein, B.G.J. Elias, E. de Ligt, M.A. Kok, C.H. Staal, F. Vogelzang en C.C.S. Wilmer, red., Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht, Utrecht 1995 

J. Aalbers, W. van den Broeke, H. Buiter, A.J. van den Hoven van Genderen, A. Pietersma en F. Vogelzang, red., Utrechtse biografieën 2. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Utrechters, Utrecht 1995 

W. Veen, B. Collis, P. de Vries en F. Vogelzang, Telematics in Education: the European Case. De Lier 1994 

J. Aalbers, W. van den Broeke, H. Buiter, A.J. van den Hoven van Genderen, A. Pietersma en 

F. Vogelzang, red., Utrechtse biografieën 1. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Utrechters, Utrecht 1994 

W. Veen en F. Vogelzang, (eds.), Telematics in Dutch Education, Experiences from the Classroom, De Lier 1992

NKS | Klooster OLV Ter Eem | Daam Fockemalaan 22, 3818 KG Amersfoort | T 033 51 00 577 | E | KvK nr.: 41149488