Nederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats

ANBI-Geefwet 2012

De Belastingdienst heeft de NKS aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met als extra kenmerk culturele instelling.
Dit biedt u na de inwerkingtreding van de nieuwe Geefwet 2012 nog een extra fiscaal voordeel als u de stichting een bedrag schenkt.

Gegevens ANBI

Nederlandse Kastelenstichting

Een kleine toelichting

SCHENKINGEN VAN PARTICULIEREN

De op 1 januari 2012 van kracht: Geefwet biedt de mogelijkheid tot maximaal € 5.000,- per jaar 125% in plaats van 100% van het geschonken bedrag voor de inkomstenbelasting fiscaal aftrekbaar te laten zijn. Het “multiplier” effect. Dit betekent dus dat het maximum aftrekbare bedrag bij deze € 5.000,-, € 6.250,- dus € 1.250,- extra is. De Rijksoverheid heeft deze maatregel genomen om het schenken aan culturele instellingen te stimuleren. Wel geldt nog als drempel voor de aftrekbaarheid van schenkingen de 1% van het verzamelinkomen ( dit is het inkomen uit Box I, II, III) en het maximum te schenken bedrag van 10% van dit verzamelinkomen (aftrekplafond). Deze “multiplier” van 25% extra geldt ook wanneer u niet voor een eenmalige schenking maar voor een periodieke schenking aan de NKS kiest. Voor deze periodieke schenking geldt een minimale periode van vijf jaar, om deze als persoonlijke verplichting, dus geheel aftrekbaar, te kunnen aanmerken. Er is hierbij geen sprake van een drempel, zoals bij “eenmalige schenkingen” noch van een aftrekplafond. Zie afzonderlijke hierbij vermelde tekst.

We geven u een voorbeeld van een particulier die € 1.000,- schenkt. Wij nemen aan, dat de drempel van de aftrekbaarheid van het schenkingsbedrag van 1% van het verzamelinkomen wordt gehaald en het maximale bedrag van 10% van dat verzamelinkomen niet wordt bereikt. N.B. Bij een periodieke schenking geldt deze drempel niet. Ook is er geen aftrekplafond. Bij een schenking van € 1.000,- , is de aftrekbaarheid 125% dus € 1.250,-. Bij een belastingtarief van 52% wordt € 650,- terugontvangen (minder belasting betaald) en kost deze schenking de particulier € 350,- in plaats van bij 100% aftrekbaarheid € 480,- .

SCHENKINGEN VAN BEDRIJVEN

De aftrekbaarheid voor de vennootschapsbelasting voor bedrijven is in de nieuwe Geefwet op 150% van de schenking gesteld. De mogelijke aftrek à 150% geldt wel voor een maximaal bedrag ad € 5.000,- (aftrek dan derhalve € 7.500,-) Het maximale schenkingsbedrag is ook verhoogd van 10% tot 50% van de fiscale winst. Echter wel tot een maximum bedrag ad € 100.000,-. Zoals u weet heeft de NKS om haar doelstelling, n.l. het aandacht vragen voor het behoud van het Nederlandse kasteel en de historische buitenplaats inclusief de “groene en blauwe” omgeving, te realiseren uw steun bijzonder hard nodig. Uw geld wordt door deze niet fondsenwervende stichting rechtstreeks, zonder de kosten van werving, aan de doelstelling besteed. Uw schenking geeft toekomst aan ons rijke kasteelverleden !

Wij zijn vanzelfsprekend bereid om, zo u dit wenst, de mogelijkheden tot het doen van (periodieke) schenkingen te bespreken. U kunt contact opnemen via 033-51 00 577 of info@kastelen.nl.

NKS | Klooster OLV Ter Eem | Daam Fockemalaan 22, 3818 KG Amersfoort | T 033 51 00 577 | E | KvK nr.: 41149488