Nederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats

Kasteel Rechteren

Uitgesteld 2020 Kasteel Rechteren. (Rechterensedijk 3, 7722 HB Dalfsen)

13.00-13.45 Koffie/thee in Grand Café De Fabriek, Koninginnenplein 2, 7721 LS Dalfsen ( Parkeren bij AH of bij Gemeentehuis met parkeerschijf)
13.45 Vertrek naar Rechteren met auto.
14.00 -ong. 16.00 rondleiding huis en tuin Rechteren
16.30-17.30 Borrel met hapjes in Grand Café De Fabriek

Prijs: € 55,-

Kasteel Rechteren

Vanaf de stichting in de 14e eeuw is het kasteel, gelegen op een schiereiland in de Overijsselse Vecht. De geschiedenis gaat terug tot 1315, toen de Graaf van Bentheim zijn Hof te Rechteren ruilde met Herman van Voorst, een zoon van een belangrijk adellijk  Overijssels geslacht dat gedurende de veertiende eeuw veel met de Utrechtse bisschop overhoop lag. Herman kreeg enkele jaren later van de bisschop toestemming Rechteren te versterken. De zoon van Herman noemde zich naar zijn nieuwe burcht Van Rechteren.  Door het huwelijk van de erfdochter Lutgardis van Rechteren met een lid van het Gelderse geslacht Van Heeckeren van der Eze, kwam  een nieuw geslacht op Rechteren, dat zich wederom Van Rechteren ging noemen.  Dit geslacht bewoont nog steeds het kasteel Rechteren, een unicum voor Nederland. In de vijftiende eeuw komt door een huwelijk met een dochter van het geslacht Van Almelo deze heerlijkheid in dezelfde familie. Bij het uitsterven van een van de takken Van Rechteren kwam het kasteel aan de tak van Rechteren-Almelo. In de loop van de daarop volgende eeuw waren Rechteren en Almelo vaak in dezelfde hand om vervolgens in de volgende generatie weer  te worden verdeeld.  Van het veertiende-eeuwse kasteel Rechteren resteert alleen nog de onderste helft van de toren. Gezien de dendrochrologische datering van de kap is in het begin van de zestiende eeuw de nog bestaande hoge zaalvleugel gebouwd. In 1522 werd het kasteel veroverd door hertog Karel van Gelre die het kasteelcomplex met aarden wallen (blokhuis) liet versterken.  Het kasteel lag voor de hertog op een strategische plaats in Noord-Salland. Het kasteel werd om die reden door Karel V die in 1528, landsheer van Overijssel werd, snel weer veroverd. De Van Rechterens kregen het kasteel terug en liet aan de achterzijde de nog bestaande ‘kamer’-uitbouw maken. In 1578 koos de heer Van Rechteren voor de Opstand, waarna het kasteel dat nog steeds van strategisch betekenis was, in 1584 werd bezet door Spaanse troepen.  Johan van Rechteren heeft rond 1630 de grote toren, die mogelijk in het begin van zestiende eeuw was verlaagd, de huidige hoogte gegeven.  Aan het eind van de zeventiende eeuw werd door de familie Van Rechteren  besloten het kasteel te moderniseren en uit te breiden met een U-vormige ingangsvleugel en twee nieuwe bouwhuizen. Deze uitbreiding werd uitgevoerd door de bouwmeester Lubbert Hagen uit Gildehaus. 

Jacob van Rechteren tot Rechteren, die zijn vader in 1878 opvolgde, heeft het kasteel ingrijpend gemoderniseerd.  De middenpartij van de eind-zeventiende-eeuwse vleugel werd vanaf 1896 met een verdieping verhoogd naar ontwerp van architect J.W.H. Berden. Het interieur onderging in die tijd een ingrijpende modernisering, waar de Haagse architect Mutters voor verantwoordelijk was. 

 
NKS | Klooster OLV Ter Eem | Daam Fockemalaan 22, 3818 KG Amersfoort | T 033 51 00 577 | E | KvK nr.: 41149488