Nederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats

Bijeenkomst Platform Kastelen en buitenplaatsen 20 november

Op 20 november werd het Platform Kastelen en buitenplaatsen in Amersfoort gehouden. Een zestal sprekers belichten op zeer diverse wijze de aspecten van de relatie tussen landgoederen en de provincies. Drs. R. Berends ging in op het beleid van de provincies op basis van een door hem gemaakte inventarisatie. Drs. Ch.J. Kalden, oud-directeur Staatsbosbeheer belichtte vanuit zijn ervaringen bij LNV en Staatsbosbeheer de vraag of decentralisatie tot winst of verlies heeft geleid. Dr. ir H. Bartelink, directeur van LandschappenNL vond de relatie tussen natuur en erfgoed vooral spannend. Ir. A. Schimmelpenninck, rentmeester van de Stichting Twickel gaf een inkijk over zijn ervaringen bij het beheer van particuliere landgoederen in het oosten van het land. Tot slot werden met veel humor door prof. dr. M. Fennema, emeritus hoogleraar politicologie, Universiteit van Amsterdam landgoederen en buitenplaatsen bestuurskundig en ecologisch belicht.

NKS | Klooster OLV Ter Eem | Daam Fockemalaan 22, 3818 KG Amersfoort | T 033 51 00 577 | E | KvK nr.: 41149488