Nederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats

Jubileumbijeenkomst NKS 70 jaar

Bijna 125 donateurs, kasteel- en buitenplaatseigenaren en erfgoedprofessionals kwamen zaterdag 28 november in het Utrechtse Paushuize bijeen om de zeventigste verjaardag van NKS Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats te vieren. Het was precies zeven decennia geleden dat de NKS door de Rijksoverheid werd opgericht, om te adviseren over het “bewaren en beheren” van kastelen en buitenplaatsen, die door de Tweede Wereldoorlog waren vernield of beschadigd. Nog steeds is de NKS een expertisecentrum dat er naar streeft het maatschappelijk draagvlak te vergroten voor het behoud van kastelen en buitenplaatsen.

Drie sprekers leidden de middag in. Emeritus-hoogleraar erfgoed Marlite Halbertsma daagde erfgoedprofessionals uit om na te denken over manieren om erfgoedinformatie en erfgoedverhalen in te zetten om het publiek te bereiken. Al te vaak bieden ze die kennis aan, die ze zelf van groot belang achten, maar die niet aansluiten bij de belevingswereld van de bezoeker. Fred Vogelzang schetste kort de ontwikkeling van het werk van de NKS gedurende de afgelopen zeventig jaar aan de hand van een onderzoek naar kasteel Kernhem bij Ede, waar erfgoedverhalen en wetenschappelijke kennis samenkomen. De inleidingen werden afgesloten door Martijn van der Kaaij. Hij introduceerde een unieke code voor ieder kasteel en buitenplaats, waarmee alle informatie die op internet over deze erfgoedobjecten te vinden is, aan elkaar gekoppeld kan worden. Nu is er veel te vinden over individuele kastelen en buitenplaatsen, maar is het voor de gebruiker onduidelijk of de informatie wel betrekking heeft op hetzelfde gebouw en waar die kennis vandaan komt. Via deze door de NKS geïntroduceerde en te beheren code wordt het zoeken straks veel efficiënter.

      

Vervolgens bood NKS-voorzitter Chris Kalden het jubileumboek, Woontorens in Nederland geschreven door Taco Hermans, aan de Utrechtse gedeputeerde voor cultuur Mariette Pennartz aan. Zij beschreef het nuttige werk van de NKS en sprak haar trots uit over het feit, dat hèt landelijke kenniscentrum voor kastelen en buitenplaatsen in ‘haar’ provincie gevestigd was. Klik hier voor het volledige verslag.

NKS | Klooster OLV Ter Eem | Daam Fockemalaan 22, 3818 KG Amersfoort | T 033 51 00 577 | E | KvK nr.: 41149488