Nederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats

Kasteel Rijswijk bedreigd

Huis Rijswijk Groessen

De voormalige havezate Huis Rijswijk (spreek uit als Rieswiek) staat in het dorp Groessen in Gelderland. In het L-vormige huis zijn nog balken zolders en kaponderdelen uit de 16e eeuw te zien. Het huis werd oorspronkelijk omgeven door een gracht. In een dijkbrief uit 1328 is reeds sprake van het Huis Rijswijk. Het is een rijksmonument en dreigt gesloopt te worden voor de aanleg van de snelweg A15 (van Knooppunt Ressen naar de A12) als de Tweede Kamer instemt met het voorkeurstracé van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu.

Artikel ‘Wordt Kasteel Rijswijk gesloopt?` NKS-blad Kasteel&Buitenplaats, dec. 2013, nr. 43

Artikel  ‘Bouwhistorisch onderzoek Huis Rijwijk’, NKS-blad Kasteel&Buitenplaats, mrt. 2015, nr. 48

NKS | Klooster OLV Ter Eem | Daam Fockemalaan 22, 3818 KG Amersfoort | T 033 51 00 577 | E | KvK nr.: 41149488