Nederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats

Boek Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw

onder redactie van prof.dr. Y.B. Kuiper (RUG) en drs. B. Olde Meierink (NKS), beeldredactie door dr. Elyze Storms-Smeets

Johan Huizinga schreef eens dat het verlangen van stedelingen naar ‘de behaaglijke rust van een blij buitenleven’ onze Gouden Eeuw kenmerkte. Aan het einde van deze periode zag hij dat verlangen verwerkelijkt in de aanleg van talloze buitenplaatsen in met name het Hollandse landschap. Maar ook elders in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden groeide en bloeide de buitenplaatscultuur. Dit fraai geïllustreerde boek beschrijft het ontstaan en de ontwikkeling van dit verschijnsel en de invloed die Holland had op de andere gewesten wat betreft bouwstijl en tuinaanleg. Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw laat niet alleen zien dat er een grote verscheidenheid was in woon- en recreatiecultuur, maar ook hoe belangrijk in dit verband de bovengewestelijke contacten waren tussen bestuurlijke en economische adellijke en niet-adellijke elites van de Republiek.

Inhoud: 

•Woord vooraf   

•YME KUIPER, Onderzoek naar de buitenplaats in de Gouden Eeuw. Een vogelvluchtperspectief   

•GERDY VERSCHUURE-STUIP/m.m.v. HANS RENES, Hollandse buitenplaatsenlandschappen. Buitenplaatsen en hun relatie met het landschap(1609-1672)   

•ROB VAN DER LAARSE, Amsterdam en Oranje. De politieke cultuur van kasteel en buitenplaats in Hollands Gouden Eeuw   

•YME KUIPER/ANNEMARIE ZIJLSTRA, ‘Een yeder hadt te doen mit poten, planten en andere dingen’. Het buitenleven van rijke en voorname Friezen in de Gouden Eeuw   

•MARTIN VAN DEN BROEKE, Het profijt voorop? Landbouwbedrijf op buitenplaatsen in Zeeland (1609-1672)   

•FRED VOGELZANG, ʻEen Paradijs, schier soeter en veel meer, als oyt de Werelt zaghʼ. Buitens in Utrecht (1609-1672)   

•BEN OLDE MEIERINK EN ELYZE STORMS-SMEETS, Transformatie en nieuwbouw. Adellijke en burgerlijke buitenplaatsen in Gelderland (1609-1672)  

•ARNOLD GEVERS/ALBERT MENSEMA/BEN OLDE MEIERINK, Buitenplaatscultuur in Overijssel. Havezaten en spiekers in de zeventiende eeuw   

•JOHAN DE HAAN, ‘Grote huysen’ en hun interieur in Groningen en Drenthe in de zeventiende eeuw   

•BAS AARTS, Van Brussel naar Den Haag. Bouw en verbouw van de Noord-Brabantse kastelen en ‘omgrachte huizingen’ in de zeventiende eeuw   

•EVELYN LIGTENBERG, ʻEen grootschheid, die tusschen Maas en Rijn hare wedergade niet vindtʼ. Kastelen en kasteelachtige buitenplaatsen in Limburg in de zeventiende eeuw   

•Literatuurlijst

•Over de auteurs

•Register   

 

Winkelprijs €34,– . Prijs voor NKS-donateurs €30,-- inclusief verzendkosten (binnen Nederland)  

ISBN 978-90-8704-538-8

gebonden, geïllustreerd (kleur)

336 blz. 

verschenen september 2015

Adelsgeschiedenis deel 2014

Uitgeverij Verloren, Hilversum

NKS | Klooster OLV Ter Eem | Daam Fockemalaan 22, 3818 KG Amersfoort | T 033 51 00 577 | E | KvK nr.: 41149488