Nederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats

Excursie Kasteel Eerde

      

Excursie naar Kasteel Eerde

En weer waren de weergoden ons gunstig gezind. Onder een stralende zon brachten we afgelopen zaterdag met een aantal donateurs een bezoek aan kasteel Eerde. We werden gastvrij onthaald door de medewerkers van Natuurmonumenten, momenteel  eigenaar van het landgoed/kasteel.  

Het huidige kasteel is in 1715 gebouwd door de familie van Pallandt. De laatste baron maakte Eerde het middelpunt van de padvinderijbeweging en de oosterse wijsgeer Krishnamurti onderwees hier theosofie. Later vestigden de Quakers een internationale school op Eerde, die nog altijd onderdeel uitmaakt van het landgoed. Natuurmonumenten is druk bezig om het landgoed in zijn oude luister te herstellen. Er wordt gewerkt  aan herstel van het landschap en parkbos alsmede restauratie van de gebouwen. Dit alles werd ons verteld door de medewerkers van Natuurmonumenten die, zowel in het parkbos en de tuin als in het kasteel de rondleiding verzorgden. Nadat we alles te weten waren gekomen over mannelijke en vrouwelijke mossen,  de mythologische betekenis van de wandtapijten en de centrale hal met de marmeren vloer ‘a livre ouvert’ hadden bekeken sloten we de excursie af met een hapje en drankje, nog steeds onder een stralende zon. Een beter eind aan een zeer geslaagde excursie was niet denkbaar.

NKS | Klooster OLV Ter Eem | Daam Fockemalaan 22, 3818 KG Amersfoort | T 033 51 00 577 | E | KvK nr.: 41149488