Nederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats

Boek van de Maand

Middeleeuwse kastelen van Zeeland

Iedere maand wordt door een van onze vrijwillige bibliotheekmedewerkers een boek besproken dat bijzondere aandacht verdient.
Deze maand aandacht voor het boek Middeleeuwse kastelen van Zeeland.

MIDDELEEUWSE KASTELEN VAN ZEELAND.

Bij de provincie Zeeland denk je niet onmiddellijk aan burchten en kastelen, maar veel eerder aan water, verdronken land, slikken, schorren, dijken en polders. In dit boek is het verrassend te lezen dat er in de middeleeuwen ruim zeventig kastelen in Zeeland stonden. De schrijver laat vooral zien hoe er geleidelijk aan een grafelijke macht ontstond en hoe die zich ontwikkelde. Aanvankelijk werden primitieve bouwsels neergezet, later echte kastelen. Door de Ooster- en Westerschelde is de provincie Zeeland verdeeld in een vijftal eilanden en Zeeuwsch -Vlaanderen. Van elk deel geeft de schrijver een gedetailleerde beschrijving over de ontwikkeling van de kastelen en ridderhofsteden. In Walcheren bijvoorbeeld stonden er veertien. Op Tholen vier. In Zeeuwsch-Vlaanderen stonden negen kastelen. Van elk deel wordt de geschiedenis beschreven vanaf de vroege middeleeuwen toen de Zeeuwse eilanden nog wild, woest en leeg waren en vrijwel onbewoonbaar door de langdurige overstromingen. En in Zeeuwsch-Vlaanderen bijvoorbeeld ook door de invallen van de Noormannen. Een aardig en interessant detail is de beschrijving van Saaftinge en het Kasteel van Saaftinge. Tussen ongeveer 600 en 900 na Chr. was het gebied bedekt met wouden en moerassen. Daarna werd het bedijkt en liet Margaretha van Vlaanderen er in 1279 een grafelijk kasteel bouwen. Vanuit het kasteel werden tolgelden van voorbijvarende schepen geïnd. En Saaftinge was een belangrijke plaats. Echter, door plunderingen en overstromingen is het uiteindelijk verwoest . Meer dan vier eeuwen ligt nu het puin op de bodem van het Verdronken land van Saaftinge. In de vruchtbare, aangrenzende Hedwige Polder wordt nog tarwe en vlas verbouwd. Hoe lang nog? Een heel informatief boek en plezierig om te lezen.
Het boek is geschreven door J.P. vanden Broecke en in 1978 uitgegeven bij Elmar b.v. in Delft en telt 332 pagina’s.
Plaatscode nX2.9ZE6/BROE.
Nieuwsgierig geworden? Het boek is op afspraak, via info@kastelen.nl, in te zien in onze bibliotheek. Op de website van de Nederlandse kastelenstichting vindt u een link naar Kastelenlexicon Zeeland voor meer informatie over Zeeland.

NKS | Klooster OLV Ter Eem | Daam Fockemalaan 22, 3818 KG Amersfoort | T 033 51 00 577 | E | KvK nr.: 41149488