Nederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats

Nieuwe koers Nederlandse Kastelenstichting

Nieuwsbericht Nederlandse Kastelenstichting | januari 2020 

Nederlandse Kastelenstichting (NKS) gaat vanaf 2021 nieuwe koers varen 

AMERSFOORT - Het bestuur van de NKS heeft voor een nieuwe koers gekozen. Om een gezonde en toekomstbestendige financiële situatie te waarborgen wordt eind 2020 van bureau en medewerkers afscheid genomen. In de toekomst zal de NKS vanuit een flexibele benadering projecten oppakken. Ook in haar nieuwe vorm blijft de NKS aandacht genereren voor kastelen en buitenplaatsen om draagvlak te creëren voor behoud.  

Bestuurder Max Schimmelpenninck: “Afscheid nemen van bureau en medewerkers is bitter en doet pijn, zeker in het licht van het vele goede werk dat de afgelopen jaren is verricht. Op deze wijze blijven werken blijkt financieel gewoon geen houdbaar model.” 

De NKS blijft zich inzetten voor behoud van kastelen, buitenplaatsen en het historische groen als levend onderdeel van ons cultureel erfgoed.  

In 2020 blijft het bureau bestaan. Alle geplande activiteiten voor 2020 zullen doorgaan. Bestuur en medewerkers zullen het jaar benutten om de transitie verder vorm te geven, met in de toekomst een actievere rol van het bestuur. Belangrijke activiteiten zoals excursies, lezingen, studiedagen en de bijdrage van de NKS aan het tijdschrift Het Buiten gaan ook na 2020 door. Ook zal de NKS haar naam blijven verbinden aan en betrokken blijven bij het landelijke publieksevenement Dag van het Kasteel.  

Bestuurder Tom Peijster: “In de 75 jaar dat de NKS actief is, is er veel bereikt en is er veel aandacht voor kastelen en buitenplaatsen gegenereerd. De NKS heeft hieraan bijgedragen in steeds wisselende rollen, aangepast aan de omstandigheden van de tijd. Daar zijn we trots op en daar gaan we mee door in een nieuwe werkvorm. Het bestuur kijkt vol vertrouwen naar de toekomst, want één ding is onveranderd gebleven: de waarde van kastelen en buitenplaatsen als cultureel erfgoed voor de Nederlandse samenleving.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Heidi van Limburg Stirum, directeur.  E-mail: h.vanlimburg@kastelen.nl tel.nr.: 06-3017 2123. 

NKS | Klooster OLV Ter Eem | Daam Fockemalaan 22, 3818 KG Amersfoort | T 033 51 00 577 | E | KvK nr.: 41149488