Nederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats

Terugblik en nieuwjaarswens


Beste lezer,

Ongelofelijk hoe snel een jaar voorbij gaat. Aan het einde kijk ik graag terug. En stel mij de vraag wat nu de meeste impact heeft gemaakt. Dag van het Kasteel was natuurlijk een topdag. Afgelopen jaar met 158 te bezoeken locaties en 85.000 bezoekers. Daar zijn we samen met iedereen die daaraan heeft meegewerkt trots op. Maar het stijgende bezoekersaantal vraagt ook om reflectie.

De groei van dit evenement staat namelijk niet op zichzelf. We signaleren een trend binnen de erfgoedsector.
Ik denk dat het begon met het advies van de Raad voor Cultuur en Raad voor de leefomgeving en infrastructuur uit december 2017. Hun rapport gebruikte de opmerkelijke formulering: “…eigenaarschap verschuift …. langzaam van de bezitter naar de gebruiker….”. Dit gaf de aanzet om kastelen en buitenplaatsen als toeristische objecten te gaan beschouwen. In 2018 werd deze aanzet breed opgepakt. Minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap Ingrid van Engelshoven benadrukt in haar Cultuurbrief “…het belang van toegankelijkheid…”. Haar collega staatssecretaris Mona Keizer van Economische Zaken en Klimaat en het NBTC Holland Marketing gaven op de Toerisme Top aan dat zij dit erfgoed als een onderdeel van de economische toerismemotor zien. En een belangrijke factor in de spreiding van het toerisme vanuit de Randstad naar de provincies.

Erfgoed en toerisme staan ook bij onderzoekers in de belangstelling. Dit werd ons duidelijk tijdens de presentatie van onze onderzoeksresultaten op het Platform Kastelen en Buitenplaatsen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Ons onderzoek ging over evenementen op kastelen. De stelling: De opkomst van live interpretation evenementen op kastelen is een positieve ontwikkeling, zorgde voor een levendige discussie.

Toenemend toerisme en behoud van cultureel historisch erfgoed zijn twee moeilijk te balanceren grootheden. Ze blijven niet ‘vanzelf’ in evenwicht. Hiervoor is goed beleid noodzakelijk. En goed erfgoedbeleid vraagt om kennis van landelijke en regionale ontwikkelingen. Dit maakt een weloverwogen, goed onderbouwde stellingname mogelijk over ontwikkelingen die dit erfgoed aangaan.

Ook in 2019 is er voor de NKS nog veel werk te verzetten. We gaan door met het op regionaal, nationaal en ook internationaal niveau verzamelen, verspreiden en duiden van cijfers over kastelen en buitenplaatsen. Dit is noodzakelijk om het overzicht op de stand van zaken over dit erfgoed te behouden en te versterken. Door cijfers toegankelijk te maken en inhoudelijk van duiding te voorzien ontstaat nieuwe kennis. Overheden, instellingen, eigenaren en beheerders gebruiken deze kennis om de positie en het behoud van dit erfgoed te versterken.

De Nederlandse Kastelenstichting kan dankzij de steun van u als donateur, partner of vrijwilliger doorgaan met haar werk. Dank daarvoor! Ik hoop van harte dat u ons blijft steunen.

Voor nu wens ik u namens bestuur, medewerkers en vrijwilligers prettige feestdagen en een voorspoedig 2019.

Met hartelijke groet,

Heidi van Limburg Stirum, directeur NKS

 
NKS | Klooster OLV Ter Eem | Daam Fockemalaan 22, 3818 KG Amersfoort | T 033 51 00 577 | E | KvK nr.: 41149488