Nederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats

Verslag European Social Science History Conference 2018

Onlangs vond te Belfast op Queen’s University de European Social Science History Conference 2018 plaats. Van 4 tot 7 april confereerden ruim 1600 historici en sociale wetenschapsbeoefenaren uit heel Europa en daarbuiten over hun recente empirische en theoretische onderzoeksbevindingen. Dat gebeurde in 27 verschillende netwerken, die elk zorg droegen voor aanvaarding van ingediende papervoorstellen en nadere clustering van presentaties op de conferentie zelf. Deze presentaties varieerden qua regio, tijdsperiode, thematiek en discipline en waren gekoppeld aan verschillende netwerken zoals Afrika, Azië, Latijns-Amerika, Oudheid, Middeleeuwen, Rurale en Urbane Geschiedenis, Materiële Cultuur, Religie, Elites, Wereldgeschiedenis, Sexualiteit, Theorie, Ruimtelijke en Digitale Wetenschap, Familie en Demografie, Oral History  en nog vele andere.  Hoofddoel van deze al sinds twee decennia plaatsvindende, veel bezochte  internationale  conferentie (die aan steeds weer andere universiteiten in Europa wordt gehouden) is  om, zoals dat in Academia heet, cross-overs te maken tussen vakgebieden, periodes en bronnen. Het zijn vooral jonge onderzoekers die de vruchten van hun dissertatie-onderzoek komen presenteren, waarbij ook gevestigde scholars hun presentaties ter plekke van commentaar voorzien.


V.l.n.r.: Fred Vogelzang, Jonathan Spangler & Daniel Menning

Een en ander gebeurde zeker ook in de op donderdag 5 april gehouden sessie The European Country House, 1680-1920. New and Old Forms of Sociocultural Distinction and Cultural Consumption.  Deze vond plaats in het netwerk Elites. Hierin presenteerden Jonathan Spangler (Manchester Metropolitan University), Daniel Menning (Universität Tübingen) en Fred Vogelzang (Nederlandse Kastelenstichting) drie rijke en stimulerende papers over  de positie en ontwikkeling van buitenhuizen in respectievelijk de Franse hofsamenleving (rond 1700), in de cultuur van de landadel in Zuidwest- Duitsland in de late negentiende en vroege twintigste eeuw én bij de opkomst van een nieuwe aristocratische sportcultuur in het West-Europa van de negentiende eeuw. Als discussant trad op Michael Seelig, verbonden aan de Universität Kiel, die op faire wijze commentaar en kritiek leverde op alle drie papers, terwijl Yme Kuiper (Rijksuniversiteit Groningen) deze sessie had georganiseerd en ook voorzat. De gedachtewisseling tussen sprekers en het aanwezige publiek was daarna uiterst levendig.


Daniel Menning spreekt over de cultuur van de landadel in Zuidwest-Duitsland

Het is de bedoeling dat bij de ESSHC 2020, die gehouden zal worden aan de Universiteit Leiden, er  meerderesessies worden geëntameerd uit het Netwerk Elites, in mogelijke samenwerking met  het Netwerk Material and Consumer Culture, over ‘country house culture and heritage’  in  Noordwest-, Midden-, Oost-  en Zuid-Europa. Mededelingen daarover volgen te zijner tijd.

Prof. dr. Yme Kuiper; Emeritus hoogleraar RU Groningen

 

NKS | Klooster OLV Ter Eem | Daam Fockemalaan 22, 3818 KG Amersfoort | T 033 51 00 577 | E | KvK nr.: 41149488