Nederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats

Een woord van de directeur

Beste lezer,

Dank voor uw steun het afgelopen jaar. We hebben een druk jaar achter de rug. Een greep uit onze activiteiten: het online brengen van onze dossiers en bibliotheek, lezingen op verschillende symposia -waaronder Encounter 2017 in Denemarken-, twee prachtige publicaties en het Dag van het Kasteel evenement met 80 000 bezoekers en 121 deelnemers.

Op deze manier hebben wij enorm bijgedragen aan de verspreiding van kennis over kastelen, buitenplaatsen en hun historische omgeving. In 2018 gaan wij ons onderzoeksprogramma verder uitbreiden om nog beter maatschappelijke trends te duiden. En de impact van wet- en regelgeving op dit erfgoed beter te kunnen onderbouwen.

Dit alles kunnen we alleen maar blijven doen met de steun van onze donateurs, partners en vrijwilligers. Dank voor uw steun het afgelopen jaar!

Voor nu wens ik u namens bestuur, medewerkers en vrijwilligers prettige feesdagen en een voorspoedig 2018.

Drs. ir. Heidi van Limburg Stirum

 

 

NKS | Klooster OLV Ter Eem | Daam Fockemalaan 22, 3818 KG Amersfoort | T 033 51 00 577 | E | KvK nr.: 41149488