Is deze e-mail niet goed leesbaar? Ga dan naar de online versie.
Nieuwsbrief van NKS Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats - 01 December 2015
Nederlandse Kastelenstichting
Nederlandse Kastelenstichting op Facebook
Nederlandse Kastelenstichting op Twitter

Dit is de digitale nieuwsbrief van december met daarin aandacht voor:

Jubileumbijeenkomst NKS 70 jaar 
Dag van het Kasteel 
Tuinarcheologie 
Woontorens in Nederland 
Boek van de Maand 
Nederland dineert 
Platform Kastelen en buitenplaatsen 
Oplevering restauratie stal Landgoed Vollenhoven 
Korte berichten

Jubileumbijeenkomst NKS 70 jaar
Op 28 november vierde de NKS haar 70-jarig bestaan in Paushuize te Utrecht. Tijdens de bijeenkomst, ‘De maatschappelijke rol van erfgoed en het belang van kennis’, hebben prof.dr. M. Halbertsma, dr. F. Vogelzang en drs. M van de Kaaij een lezing gehouden. Met een terugblik van de NKS op haar eigen ontwikkeling van kennispartner voor de overheid naar een meer op het publiek gerichte taak en de uitreiking van het nieuwe boek Woontorens in Nederland aan drs. M. Pennartz werd het officiele gedeelte afgesloten....
Meer informatie
Dag van het Kasteel
Deze maand is het pilotproject Regionaal Kastelen en Buitenplaatsennetwerk, onderdeel van de Dag van het Kasteel 2016, van start gegaan. De aftrap van de pilots in Noord-Brabant en Overijssel hebben inmiddels plaatsgevonden. Eigenaren, regionale erfgoedorganisaties, vrijwilligers en de NKS zullen gezamenlijk een programma opzetten rond het thema "Proef het verleden", om kastelen en buitenplaatsen extra op de kaart te zetten. De pilots vinden plaats met subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie....
Meer informatie
Tuinarcheologie
Kastelen en buitenhuizen zijn vaak omgeven door tuinen en parken. Hoe die er vroeger uitzagen, weten we soms alleen van tekeningen. Maar nu heeft ook de archeologie zich op dit thema geworpen. Zo is er in het park van Kasteel Duivenvoorde zowel boven als onder de grond onderzoek verricht. Hoe dat in zijn werk gaat, leest u hier...
Meer informatie
Woontorens in Nederland
Dit overzichtswerk geeft een goed beeld van de ruim 45 nog bestaande woontorens in Nederland. Per object vindt u een bouwkundige beschrijving, een korte historie en vele illustraties. Met deze gids in de hand wordt een bezoek aan een woontoren in Nederland een bouwhistorisch avontuur! Donateurs van de NKS krijgen dit boek kosteloos thuisgestuurd. Vanaf nu te bestellen bij Uitgeverij Verloren via: www.verloren.nl.
Meer informatie
Boek van de Maand
Dit maal weer een boek uit onze buitenlandse collectie: Marokko. Berberburchten en koningssteden van de Islam. Een ‘kunstreis’ door Marokko die begint met de bezichtiging van prehistorische rotstekeningen en Romeinse mozaïeken, maar zijn hoogtepunt vindt in een bezoek aan een van de vele Berberburchten in het overweldigende bergland van de Atlas of aan de kasba van een der zgn. Koningssteden van de Islam. Het is vooral de architectuur en de rijke ornamentiek van deze kastelen, paleizen en moskeeën, waarop deze gids een boeiende oriëntering biedt....
Meer informatie
Nederland dineert
Tot en met 28 februari is er een prachtige tentoonstelling over vier eeuwen tafelcultuur te zien in het Gemeentemuseum Den Haag. Wij zijn er trots op dat een gedeelte van het unieke en waardevolle 250-delige servies van Amstelporselein te zien is in het Gemeentemuseum. Dit servies maakt deel uit van de Iddekinge collectie, die NKS vanaf 2004 in bruikleen gaf aan Fogelsanghstate te Veenklooster.
 

Meer informatie
Platform Kastelen en buitenplaatsen
Op 20 november werd het platform Kastelen en buitenplaatsen in Amersfoort gehouden. Een zestal sprekers belichtten op zeer diverse wijze de aspecten van de relatie tussen landgoederen en de provincies. Er werd ondermeer ingegaan op het beleid van de provincies, de vraag of decentralisatie tot winst of verlies heeft geleid, de relatie tussen natuur en erfgoed, beheer van landgoederen en een bestuurskundige en ecologische belichting van landgoederen en buitenplaatsen.
Meer informatie
Oplevering restauratie stal Landgoed Vollenhoven
Stal Vollenhoven behorende bij het landgoed Vollenhoven in De Bilt is feestelijk opgeleverd. De restauratie van de stal vond mede plaats met subsidie uit het Erfgoedparelfonds van de provincie Utrecht. Hiermee blijft weer een mooie stukje erfgoed in de provincie behouden. De stal en het landgoed is familiebezit en wordt voor diverse doeleinden opengesteld voor publiek. Vanuit het fonds Erfgoedparels is  € 120.000  geïnvesteerd in de restauratie van de stal.
Meer informatie
Korte berichten
Nieuwe uitgave Kasteel & Buitenplaats
Buitenlandse Kastelenreis
Finale vernieuwing Huygens` Hofwijck
Ondernemen met natuur
Tentoonstelling bodemvondsten uit tuin Amelisweerd...

© 2015 | NKS Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats