Is deze e-mail niet goed leesbaar? Ga dan naar de online versie.
Nieuwsbrief NKS Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats - 30 September 2015
Nederlandse Kastelenstichting
Nederlandse Kastelenstichting op Facebook
Nederlandse Kastelenstichting op Twitter

Dit is de digitale nieuwsbrief van september met daarin aandacht voor:

Najaarseditie tijdschrift Kasteel & Buitenplaats 
Gezocht bestuursleden 
NKS bestaat 70 Jaar
Hoe bestem je een landgoed?
Geslaagde studiemiddag `Buitenleven Groninger borgen`
Vrijwilligers gezocht
Kasteel en Landgoed Moermond
Boek van de Maand
Nieuwe directeur voor de FPG
Korte berichten

Najaarseditie tijdschrift Kasteel & Buitenplaats
In deze uitgave leest u onder meer de volgende artikelen: ‘kunst op de buitenplaats, de buitenplaats als kunst’, ‘de bouwhistorie van huis Soestbergen in Utrecht’ en ‘het beheer en de toekomst van waardevolle interieurensembles’. Leest u digitaal? Ons blad is gratis te downloaden. Bij donateurs valt het papieren blad automatisch elk kwartaal op de mat.
Meer informatie
Gezocht bestuursleden
Het bestuur van NKS, Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats zou graag zijn slagkracht en diversiteit vergroten. Wij zijn op zoek naar collega`s, die zich actief willen inzetten voor het behoud van kastelen en buitenplaatsen.
Meer informatie
NKS bestaat 70 jaar
Op 28 november a.s. is het zover. Dan viert NKS ’s middags samen met donateurs en relaties haar 70-jarig bestaan in het mooie Paushuize te Utrecht.  Interessante sprekers blikken terug en kijken vooruit naar de maatschappelijke betekenis van (de zorg voor) ons erfgoed. Daarbij staat de belangrijke rol van kennis centraal. Hou deze datum vast vrij in uw agenda. De uitnodiging volgt in oktober. 
Hoe bestem je een landgoed?
De wijze waarop gemeenten omgaan met landgoederen loopt nogal uiteen. In het rapport ‘Ruimte op landgoederen’ – geschreven in opdracht van de Federatie Particulier Grondbezit - zijn voorbeelden verzameld hoe bestemmingsplannen ruimte geven aan nieuwe ontwikkeling. Landgoedeigenaren worden opgeroepen om aan te geven wat nodig is voor een duurzame instandhouding en projecten te benoemen om dit stapsgewijs te realiseren.
Meer informatie
Geslaagde studiemiddag Buitenleven Groninger Borgen
Zeventig deelnemers genoten op 10 september van de lezingen op de Fraeylemaborg. Prof.dr. Johan de Haan sprak met humor over de (on)-zichtbaarheid van de Gouden Eeuw in het interieur van borgen. Prof.dr. Arjo Vanderjagt liet ons kennismaken met de kleurrijke Henric Piccardt en Ir. Daniel van Huizen stond stil bij de aardbevingen. NKS-donateurs krijgen nog steeds korting op het fraai geïllustreerde nieuwe boek ‘Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw’!
Meer informatie
Vrijwilligers gezocht
Draagt u kastelen en buitenplaatsen een warm hart toe? En bent u goed in fondsenwerving of inzet van social media? Dan kunt u de NKS steunen door vrijwilligerswerk voor ons te gaan doen. Wij zoeken enthousiaste mensen die bereid zijn voor NKS aan de slag te gaan. Dat kan vanuit huis, mits u af en toe ook uw gezicht laat zien in Wijk bij Duurstede. Kijk hier naar de vacatures van dit moment.
Meer informatie
Kasteel en Landgoed Moermond
De student Daniek Nijland, studerend aan de RUG, deed onderzoek naar de aantrekkelijkheid van kasteel en landgoed Moermond in Zeeland. Het landgoed spreekt zowel cultuur- als natuurliefhebbers aan, maar is voor veel mensen nog te onzichtbaar. Er is uiteraard altijd de spanning tussen behoud en presentatie. Veel bezoekers geven een economische basis, maar tasten ook de beleving en het behoud aan. De NKS was als adviseur bij de totstandkoming van dit onderzoek betrokken. Het rapport vindt u hier....
Meer informatie
Boek van de Maand
Noord-Brabant grenst direct aan Zeeland. Tussen deze provincies zijn grote verschillen in het kastelenbestand. Dit zou verklaard kunnen worden door geografische kenmerken: Zeeland ligt in het stroomgebied van Ooster- en Westerschelde die uitmonden in de Noordzee, de grondsoort is anders en de landschappen verschillen. In Zeeland staan nu nog drie middeleeuwse kastelen terwijl er in Brabant nog vijftig staan die ook hun oorsprong in de Middeleeuwen hebben.
Meer informatie
Nieuwe directeur voor de FPG
Per 1 december 2015 treedt drs. Berend Pastoor uit het Friese Langezwaag aan als nieuwe directeur van de Federatie Particulier Grondbezit (FPG). De FPG verwacht dat hij met zijn kennis en ervaring op het gebied van management, strategie en organisatieontwikkeling een belangrijke bijdrage gaat leveren aan het verder professionaliseren van de organisatie. Daarnaast zal dhr. Pastoor volgens de organisatie een versterking betekenen van de positionering en de lobby van de FPG.
Meer informatie
Korte berichten
Tot 8 oktober mogelijk: inschrijven symposium Borgmannen en Borgmanhuizen
Oktober: Maand van de Geschiedenis op de Menkemaborg, Ammersoyen en Kasteel Helmond
TV-serie op L1 met het thema Kasteel en landschap
Programma over de ridders van Gelre bij Omroep Gelderland...

© 2015 | NKS Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats