Nederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaatsNederlandse Kastelenstichting - kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats

Symposium Borgmannen en Borgmanhuizen

Op 22 en 23 oktober 2015 vindt een uniek symposium plaats over Borgmannen en Borgmanhuizen in het Duits-Nederlandse grensgebied. Het symposium in Heek/Nienborg is interessant voor historici, rechtshistorici, architectuurhistorici en ook voor amateurhistorici zowel uit Nederland als uit Duitsland. De lezingen gaan over sociale aspecten alsmede adelshistorische, rechtshistorische en architectuurhistorische aspecten en worden verzorgd door Duitse en Nederlandse sprekers.  Aansluitend is er een excursie op de Burcht Nienborg, waar ook de nog bestaande borgmanhuizen worden bezocht. 

Voor de verdediging van hun bisdommen lieten de landsheren in de hoge middeleeuwen landsheerlijke burchten bouwen. Zij stelden burggraven aan om de burchten te verdedigen. Deze werden terzijde gestaan door borgmannen: lagere edelen met residentieplicht, vaak op huizen die tegen de kasteelmuren waren gebouwd. In Nienborg vlak over de Duitse grens is deze situatie nog goed zichtbaar. In de late middeleeuwen verloren de borgmannen meestal hun functie, maar bleven zij hun borgmanhuizen bewonen en vormden zo een locale adellijke gemeenschap. 

Het onderzoek in Nederland, Niedersachsen en Westfalen vult elkaar goed aan. In Duitsland zijn in de Franse Tijd de borgmangenootschappen opgeheven, maar het 13de-eeuwse college van borgmannen in Goor heeft nog tot 1922 bestaan. Het college van Diepenheim bestaat in een iets andere vorm nog steeds. Rond Goor en Diepenheim staan nog tien borgmanshuizen, als Nijenhuis, Weldam en Warmelo etc.

Programma en wijze van aanmelden 

Aanmelden graag vóór 8 oktober. Kijk  hier voor de programmafolder  en het aanmeldingsformulier.

Uniek 

Nooit eerder werd over dit onderwerp een symposium gehouden. Dit 4e Duits/Nederlandse Symposium voor Adelsgeschiedenis wordt georganiseerd  door de Duits-Nederlandse Kring voor Adelsgeschiedenis in samenwerking met het Historisch Centrum Overijssel, de stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis en NKS, Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats.

 

NKS | Klooster OLV Ter Eem | Daam Fockemalaan 22, 3818 KG Amersfoort | T 033 51 00 577 | E | KvK nr.: 41149488